نشونی

هر چیزی می تونه یه نشونی باشه .. بیشتر دقت کن ! راستی تو نشونی رو داری ؟

تصادف 2
ساعت ٩:۳۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢ تیر ۱۳۸٧ 

یک تصادف کوچک باعث شد که به برنامه کوه نرسیم ..
معلوم نیست چه پیشامدی انتظار ما را می کشید ولی به هر حال ، پارک نیاورانی که جایگزین کوه شد ، آنقدر لذت بخش بود که خاطره تصادف را از یادمان ببرد .
و نیز معلوم نیست چه پیشامدی انتظار خانواده دیگری را می کشید که با ما تصادف کرده بودند !


کلمات کلیدی:
 
Open Source
ساعت ٩:٢٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢ تیر ۱۳۸٧ 

قائل بود به تفکر open source  ...
شاید چیزی شبیه همان زکات علم !
و چقدر این تفکر زیبا برایش باعث خیر شده بود .
باورش نمی شد که این تفکر زندگیش را دگرگون کرده بود ... !


کلمات کلیدی:
 
دوستی بیست ساله
ساعت ٩:٢٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢ تیر ۱۳۸٧ 

چقدر نیش زبان زد که دوستان خوبی ندارید و هر چه می کشید از انتخاب دوستان نامناسب است ..
چند روز بعد دوستی که بیست سال با هم رفت و آمد خانوادگی داشتند ، با دلیلی کودکانه از او به دادگاه شکایت کرد !


کلمات کلیدی:
 
دادگاه
ساعت ٩:٢٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢ تیر ۱۳۸٧ 

قریب یکسال می گذشت ..از آن زمانی که به علت جرم ناکرده در روز های حساس پیش از کنکور ، چند بار به مجامع قضائی احضار شدم .
در این یکسال چه ها که نگذشت .. و الان من کجا و آن که مرا آزرد کجا .
فقط همین بس که دیگر خانواده ای به معنای واقعی برایش باقی نمانده است .


کلمات کلیدی: