نشونی

هر چیزی می تونه یه نشونی باشه .. بیشتر دقت کن ! راستی تو نشونی رو داری ؟

دست بی نمک
ساعت ٧:۱۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٧ 
قدر کار اضافه بر سازمانم را ندانستند که هیچ ، طلبکار هم شدند !
با عصبانیت گفتم : " بشکنه دستی که نمک نداره ! "
دستم چنان به دیوار برخورد کرد که تا ساعت ها درد می کرد !!
یادم باشه یکی همه حرف  هام رو می شنوه .
کلمات کلیدی: