تصادف

استخر با منزل فاصله کمی داشت ..
اگر کارت شناسائی همراه داشت ، هزینه استخر نصف می شد .. تصمیم گرفت با کارت شناسائی به استخر برگردد .

سر کوچه یک تصادف کوچک کرد ..
.
مجبور شد چند برابر تخفیف استخر خرج خسارت کند ! و آنجا بود که فهمید بیمه ماشین تمام شده ! دیگر به استخر هم نمی رسید !!

اگر کارت شناسائی رو فراموش نمی کرد ، اگر فکر آن تخفیف کوچک نبود ، کسی تصادف نمی کرد ، کسی بیمه ماشین رو چک نمی کرد ، کسی استخر را از دست نمی داد !!

/ 3 نظر / 15 بازدید
بی نشونی !

[نیشخند] امروز قراره بی نشونی باشم ! راستی به نظرت این نشونه معنی اش چی بود؟[سوال] شاید اگر می رفت استخر کوسه می خوردش [چشمک]

سپیده دم

عجب بی موالاتی کردی که این همه باید تاوان بدی !! حالا نمی شد پولش رو کامل بدی ! دفعه بعد یادت باشه که کارت همرات باشه [گل][گل]