وابستگی

تازه دو روز بود به داشتنش عادت کرده بودم که صاحبش اونو خواست !
فراموش کرده بودم که هیچ چیز مال من نیست ...
یادم باشه به داشتن هیچ چیز و هیچ کس عادت نکنم .

/ 2 نظر / 11 بازدید
سپیده دم

حالا اونی که بهش عادت کرده بودی چیزی بود یا کسی بود ؟![لبخند][لبخند]

همیشه تنهای زمین

- آنچه نزد شماست به پایان می رسد، و آنچه نزد خداست باقی و پایدار است، و کسانی که صبر پیشه کردند، همانا مزدشان را بر پایه نیکوترین کاری که می کردند، پاداش خواهیم داد.(سوره حجرآیه96[گل]