شب قدر

مانده بودم که سینه زنی برای حضرت زهرا چه ارتباطی به شب قدر دارد !!
خدا رو شکر مربی قدیمی ام رو پیدا کردم ... چه حرف های خوبی داشت برای من .
احساس کردم باید بیشتر قدر خودم را بدانم ! بیشتر به خدایم توکل کنم ..
فکر می کنم یه چیزایی از یادم رفته بود.

یادم باشه یادم نره که من بنده و مخلوق خدام !!

/ 0 نظر / 17 بازدید