بازبینی

به توصیه به جای دوستان مجبور شدیم سایت های شرکت رو بازبینی کنیم . وضعیت تا حد زیادی اسف بار شده بود و ما بی خبر !
چه خوب می شود اگر گاهی به حال و هوای دلمان هم سری بزنیم .. کاش دلمان را هم بروز می کردیم .

یادم بماند دلم را آپدیت کنم ... دوست داشتن هایم را نه ، دلم را !

/ 2 نظر / 14 بازدید
ندا

من فکر میکنم دوست داشتن هامون را هم می شه همیشه آپدیت کرد، انوقت همه چیز ها و کسانی که دوست داریم همیشه تازه اند ...[گل]

ندا

یادته گفته بودی وقتی می نویسی یه نشونه بگذار ...یادته اولش برات با اسم بی نشونی نوشتم اما تو فهمیدی من بودم ...حالا دیگه می دونم وقتی ننویسم هم می دونی ...[قلب]