یکسال بی نشونی

تقریباً یکسالی می شود که اینجا ننوشتم ...
معنی اش بی نشونی بودن نیست ..
اتفاقاً انقدر نشونی زیاد بود که هر روزش وبلاگی را پر می کرد .
شاید خدا خواست و توانستم دوباره بنویسم .

/ 0 نظر / 11 بازدید