دادگاه

قریب یکسال می گذشت ..از آن زمانی که به علت جرم ناکرده در روز های حساس پیش از کنکور ، چند بار به مجامع قضائی احضار شدم .
در این یکسال چه ها که نگذشت .. و الان من کجا و آن که مرا آزرد کجا .
فقط همین بس که دیگر خانواده ای به معنای واقعی برایش باقی نمانده است .

/ 1 نظر / 12 بازدید
سپیده دم

از هر دست بگیری از همون دست هم پس می گیری بلکه هم ببیشتر !![گل][گل]