ساده و صادق

عادت ندارم که زبان بازی کنم .. 
عادت هم ندارم که دروغ بگویم ! 
نظرم را در مورد یکی پرسید .. صادقانه گفتم این کاره نیست ! 
فرداش پرسیدم منظورت چی بود از این سوال .. ؟ 
گفت دیشب تا ساعت 8 باهاش جلسه داشتم ...
تصورم اینه که جواب ساده و البته صادقانه من روی تصمیم گیری اش تاثیر داشت .. 
یادم باشد سنجیده تر عمل کنم  

/ 0 نظر / 24 بازدید