دست بی نمک

قدر کار اضافه بر سازمانم را ندانستند که هیچ ، طلبکار هم شدند !
با عصبانیت گفتم : " بشکنه دستی که نمک نداره ! "
دستم چنان به دیوار برخورد کرد که تا ساعت ها درد می کرد !!
یادم باشه یکی همه حرف  هام رو می شنوه .

/ 2 نظر / 13 بازدید
آگهیهای داتیسا

سلام بر شما توی مسابقه ی اینترنتی آگهیهای داتیسا شرکت کنید و جایزه بگیرید www.datissa.com

سپیده دم

شاهین جون عالیه ! طلا بگیرن اون دستی که درد گرفته [گل][گل]