دوستی بیست ساله

چقدر نیش زبان زد که دوستان خوبی ندارید و هر چه می کشید از انتخاب دوستان نامناسب است ..
چند روز بعد دوستی که بیست سال با هم رفت و آمد خانوادگی داشتند ، با دلیلی کودکانه از او به دادگاه شکایت کرد !

/ 0 نظر / 18 بازدید